Jurnalul de dimineataJurnalul de Botosani si Dorohoi
 
 
Blogul lui Rotundu
Noi apariţii editoriale semnate de Lucia Olaru Nenati
[Cronică]
de Necompletat [alte lucrari ale acestui autor]

Scriitoarea Lucia Olaru Nenati, doctor în filologie, a publicat două noi cărţi între care se află o corespondenţă structurală:
1. ARCADE  SEPTENTRIONALE ( Reviste, personalităţi şi grupări  literar-culturale din Ţara de Sus, implicate în  consolidarea  prin cultură a Marii Uniri de la 1918 ), EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE, Bucureşti, 2007,  635 de pagini.
Cartea  este prefaţată de 5 Cuvinte ale celor dintâi cititori,  având următoarele titluri:  O carte construită după sistemul cumpenei de Dumitru Vatamaniuc, membru de onoare al Academiei Române, Ne aflăm în faţa unor veritabile recuperări de istorie literară de prof. univ. dr. Dan Mănucă,  Un stimulent pentru a se pune în lumină şi alte exemple de „localism creator” de prof. univ. dr. Liviu Leonte,  Ar fi bine să se urmărească în mod deliberat,  sistematic,  realizarea unor cercetări, foarte necesare, după acest model,  de acad. Constantin Ciopraga şi O lucrare de referinţă pentru viitoarele cercetări de istorie literară, semnat de prof. univ. dr. Dumitru Micu, acela care-şi încheie astfel cuvântul său: „Lucrare realmente ştiinţifică, impecabil documentată, bine scrisă, noua carte a doamnei Lucia Olaru Nenati  va deveni, cu certitudine, titlu de referinţă în viitoarele cercetări de istorie literară consacrate Nordului românesc.”
Cartea decopertează un strat consistent de arheologie culturală în care se regăsesc numeroase fapte de “localism creator” - multe din Botoşani - dar  semnificative pentru harta întregului naţional, al căror element de legătură îl constituie  publicaţiile literar culturale apărute la Botoşani imediat după Marea Unire, Junimea Moldovei de Nord şi Revista Moldovei în ale căror articole-program se află la loc de cinste ideea consolidării culturale a Marii Uniri şi care, prin toate manifestările lor concrete au căutat să slujească acest deziderat şi să sprijine prin toate mijloacele ceea ce astăzi  se cheam㠄procesul de integrare” a teritoriilor nou alipite la întregul teritorial românesc aflat atunci în forma sa natural organică. Un capitol special intitulat Efigia eminesciană  este dedicat contribuţiilor substanţiale ale acestor reviste  la propagarea şi cunoaşterea lui Mihai Eminescu.
Lucrarea operează un demers de restituire  a unor personalităţi  mai puţin sau de loc cunoscute, dar care-şi merită reiterarea, precum Constatin Iordăchescu, Tiberiu Crudu, Constatin Oprescu, N.N. Răutu, preot Toma Chiricuţă şi alţii şi produce importante informaţii inedite de istorie literară şi, mai ales,  reconstituie atmosfera generală de avânt naţional ce a generat evenimentul istoric al Marii Uniri de la care se împlinesc acum 90 de ani.  Pentru arealul botoşănean se marchează astfel  o nouă perspectivă asupra trecutului său cultural căci aici este pusă în lumină o adevărată epocă de efervescenţă culturală locală ce  se adaugă la tradiţia culturală deja bogată a acestui ţinut, dar care până acum se întemeia mai mult pe performanţele unor mari personalităţi născute aici însă  realizate şi consacrate în alte zări.   

2. GEORGE VOEVIDCA. VIAŢA ŞI OPERA, Editura Biblioteca Mioriţa, Câmpulung Bucovina, 2007, 160 de pagini.
 Cartea  cuprinde un profil  monografic şi o antologie poetică a operei lui George Voevidca şi constituie  o primă lucrare dedicată acestui important poet bucovinean din perioada Marii Uniri din 1918, altădată o adevărată vedetă literară, colaborator important al revistelor botoşănene Junimea Moldovei de Nord şi Revista Moldovei, apoi pe nedrept  ignorat, o dată cu ocultarea deliberată a întregii culturalităţi organice româneşti, dar mai ales a celei bucovinene, în perioada comunistă. După ce fusese pentru prima dată relevată în cartea anterioară a autoarei, Eminescu. De la muzica poeziei la poezia muzicii, (Ed. Geea, Botoşani, 2000), această nouă carte  aprofundează şi personalitatea  tatălui poetului, folcloristul Alexandru Voevidca, realizatorul celebrei colecţii de folclor bucovinean încă nici azi publicată integral şi care-i poartă numele şi pe baza căreia autoarea a operat altădată reconstituirea cântecelor interpretate de Mihai Eminescu. În acest sens se poate afirma că noua carte are în vizor, de fapt, în  mare măsură nu numai personalitatea poetului, ci Familia Voevidca, în genere, în chip de remarcabil „clan cultural”.
  Amândouă aceste cărţi complementare se încadrează în momentul aniversar al acestui an şi au, pe lângă statutul de restituiri de istorie literară, şi un rost de resuscitare a unor modele culturale atât de necesare, mai ales  tinerei generaţii, azi când panoplia chipurilor exemplare a devenit din ce în ce mai săracă.
Comentariile cititorilor
crenguta [31 May 2008 | 14:40:44]
nu gasesc nimic interesant in aceasta fituica
desueta [28 February 2010 | 18:36:31]
decrepita
gfUyPnUTkWZVGiOB [01 October 2011 | 21:48:20]
This does look pomriisng. I\'ll keep coming back for more.
ZSVFXNnLr [02 October 2011 | 11:59:49]
vYhpmfzDRcguYMVPhW [03 October 2011 | 07:39:17]
CEVSLWmXSHcMVtf [08 October 2011 | 05:03:45]
IupVVoLHR [09 October 2011 | 20:14:52]
ADxWCitQSmzKWFjV [11 October 2011 | 04:50:48]
RqQpcMLBrz [12 October 2011 | 07:38:47]
XUKMzQCpvIVbaz [13 October 2011 | 06:23:02]
CrSrhFxasdeaczVKPuX [16 October 2011 | 11:15:52]
YpebQZbQHM [18 October 2011 | 06:16:23]
GubLHDKRdXMd [23 October 2011 | 12:55:56]
bTohZsPjQE [24 October 2011 | 08:12:51]
GgEjQossQYy [25 October 2011 | 04:28:35]
UWDWNYihSBTU [27 October 2011 | 05:26:37]
FPXsbyGYqZHbUBmgmZ [29 October 2011 | 05:17:41]
DfzDSIEPjZvUGE [30 October 2011 | 17:21:32]
zNShtnMUHCsfbDVchJ [01 November 2011 | 04:10:06]
DQDuxYiRHDuI [02 November 2011 | 10:50:38]
aqqLqEdNwczgPqJ [18 December 2011 | 13:41:02]
Haha. I woke up down today. You\'ve cheeerd me up!
PuPnQkcO [19 December 2011 | 12:01:07]
TaDzYeJJKCKWaS [09 January 2012 | 06:18:22]
I\'m so glad that the internet alolws free info like this!
muhWBAuNVWxNjTPx [09 January 2012 | 14:08:56]
JIAGFghmTRnFZD [25 January 2012 | 10:26:00]
OQsfOdcDDFbTY [09 February 2012 | 05:56:00]
qyciqdwPOOdTGRc [26 February 2012 | 09:12:58]
Geni August 9, 2011 I know srveeal people that this has happened too. Find a doctor that will give you a good cash rate and skip the insurance. Put the money aside that you would have paid for a premium for a couple of months in case there is an emergency. My whole family was denied coverage because of Meghan\'s type 1 diabetes. A bunch of crap!
yLoTEsBvYKs [27 February 2012 | 13:46:34]
BvQfFobqiGnOuovj [07 March 2012 | 13:04:44]
Hazel thanks for your note. (LOVE The Sartorialist!!). All black is often the default colour because it\'s the easier to unify (imagine an ensemble full of slightly different shades of red), it\'s easy on the eyes, and the audience tends to focus more on the music than if the ensemble were wearing different colours. The problem with saying go for it, wear any colour is what one person considers stylish another will consider completely inappropriate. There there\'s the issue of colour clashing. And in classical music, there are known stereotypes about what kind of dress is associated with certain types of music. Opera performers (and audiences) tend to go all out with style and flamboyance; Baroque performers (and audiences) tend not to consider fashion a big deal and are very low-key with their apparel. Ultimately, no, I don\'t think ensembles should be able to wear any colour; then it looks like a rehearsal. ultram car insurance rates
gAaODuGWPkVBwvWDzvs [08 March 2012 | 07:35:10]
Thanks Heather! I\'m obsessed with big, chunky knits. Hopefully one of these days my knitting skills will improve so I can make one myself, but until then I have an incredibly talented grandma to thank. xo car insurance online cialis generic
bkpMVweUAHIGTRAip [08 March 2012 | 13:32:40]
Kevin was very special to Elaine and me from the first sesshin we attended 6 or 7 years ago to the most recent a few weeks ago, when he came in during an evening sitting walking slowly with his cane and friends in support. I\'ll miss his humor and his dedication. ultram online car insurance
benoAekC [16 March 2012 | 06:06:34]
Paki, aunque con retraso, te comunico que todos los que lo solicist teis a trav s de los coemntarios est is admitidos/as affordable car insurance cheap health insurance
uvfyCqVGabZXnUrqeeH [22 March 2012 | 10:50:14]
Paki, aunque con retraso, te comunico que todos los que lo solicist teis a trav s de los coemntarios est is admitidos/as car insurance quotes car insurance
vGzShqSOTRMUrfC [27 March 2012 | 10:55:25]
Paki, aunque con retraso, te comunico que todos los que lo solicist teis a trav s de los coemntarios est is admitidos/as car insurance quotes car insurance
rcjdurmmGjg [06 July 2012 | 04:31:29]
hBonlyJbCSjTJzo [07 July 2012 | 05:23:27]
vBmbROQGOdxbwwKB [08 July 2012 | 15:55:49]
kmfgtyoEeBd [10 July 2012 | 00:54:22]
mJPvHAjkfiYcjrKmN [10 July 2012 | 21:44:34]
sHkbGBvMujhEtcZ [11 July 2012 | 05:33:01]
vBUWQNcFd [12 July 2012 | 15:41:17]
phTkLGUUYvUwwajhzS [13 July 2012 | 02:23:37]
MBA online ulrwi refinance home rzmmxv MBA online wbyvkc
mhKfMhpARf [13 July 2012 | 20:56:31]
vXpTmVGdVstOoBz [14 July 2012 | 06:49:30]
qeeHxfuM [15 July 2012 | 11:37:51]
WvetYhgPciDnpuzFf [17 July 2012 | 05:28:44]
vFaeSPYuyHrDdMIm [05 October 2012 | 01:40:03]
yIGimPafnsXcp [05 October 2012 | 14:00:02]
tQLlVsMKmK [06 October 2012 | 04:49:20]
PMSqOvjGXLHXD [06 October 2012 | 15:21:41]
NTbXIEuqVmVzuovcq [06 October 2012 | 23:30:12]
qzuZvJhEUyuTWvj [07 October 2012 | 06:16:49]
gVEQjxMMKxyKRhNoG [07 October 2012 | 19:24:55]
ZHtYGopwjOUPSZBlC [08 October 2012 | 02:52:24]
Autor:
Comentariu
Intruduceti in casuta text codul de securitate din poza de mai jos:
 
Cristina ŞOPTELEA, o maestră a versului      [Poezie]
de Cristina Şoptelea
Crocodilul de Botoşani şi Paştele 2006      [Poezie satirică]
de Ionel Bejenaru
Marea antologie a glumei evreieşti      [Anecdote]
de Teşu Solomovici
Sonete      [Poezii şugubeţe]
de Constantin Puiu
Cu nea Floricel      [Proză]
de Viorel Buliga
Atac la persoană      [Proză]
de Cezar Vasilescu
Grupaj de poezie      [Poezie]
de Doru Petrariu
Domn’ Petrică      [Schiţe]
de Ioan Rotundu
Ameninţarea unui cenaclu cu identitate în alb      [Cronică]
de Necompletat
Fără titlu      [Proză]
de Elena Florica Şuster
Alexandru Hrib      [Scrieri documentare]
de Necompletat
Tunica      [Poezii şugubeţe]
de Viorel Buliga
Inscripţie      [Poezie]
de Anamaria Aura Bejenaru
Păcatele trecute şi mărturisite le iartă pe cele viitoare      [Fabulă]
de Costel Pricopie
Grupaj de poezie      [Poezie]
de Ştefan Roşu
Un an de suferinţă la Botoşani      [Scrieri documentare]
de Nicolae Iosub
Memorii      [Proză]
de Demostene Botez
Eseu cu… norocul vieţii      [Eseu]
de Cezar Vasilescu
Aud frunzele toamnei      [Poezie]
de Anamaria Aura Bejenaru
„Glasul singurătăţii”      [Scrieri documentare]
de Gheorghe Amarandei