Jurnalul de dimineataJurnalul de Botosani si Dorohoi
 
 
Blogul lui Rotundu
„Glasul singurătăţii”
[Scrieri documentare]
de Gheorghe Amarandei [alte lucrari ale acestui autor]

Ca elev în clasa a III-a al Şcolii Comerciale Superioare din Dorohoi, cursuri serale, I. Broscăuceanu, născut în satul Dămileni, comuna Cristineşti, a editat, pe cont propriu, în perioada 17 mai - 1 august 1931, revista „Glasul singurătăţii”, subintitulat㠄revistă literară-ilustrată”. Şapirografiate în condiţii modeste, toate cele unsprezece numere au apărut săptămânal, duminica.
Redacţia şi administraţia s-au aflat pe str. Spiru Haret, nr. 102, din Dorohoi. Un exemplar, compus din 8-16 pagini (format 17x24 cm), costa 5 lei. Colaboratorii apropiaţi ai lui I. Broscăuceanu au fost George H. Dăscălescu, Minodor Syrul, G. Fotin şi George Lissar, unii semnând cu pseudonime.
Scopul revistei rezultă din „Cuvânt înainte” în care se spune: „Câteva minute de repaus ne poate reda numai citirea unor pagini literare, transportându-ne cu gândul în interiorul vieţii pe care o trăim, dar n-o cunoaştem, în desfăşurarea magică a rândurilor ce vor spune tuturor adevărata goliciune a vieţii, ce vor imagina sfărâmarea porţilor zăvorâte din avânturile zbirilor soartei. Şi astăzi, simţim că timpurile îşi reîntorc paşii, că glasuri s-aud din interiorul vieţii: mai multă dreptate, mai multă lumină, mai mult adevăr!”
În paginile revistei sunt publicate articole, eseuri, poezii, schiţe literare, nuvele, cugetări, precum şi diverse materiale informative. Pe coperte apar pozele unor mari oameni de ştiinţă (N. Iorga), actori (Stan şi Bran), personalităţi locale (C. N. Iancu), colaboratori ai revistei (George H. Dăscălescu) ş.a.
Din tematica revistei, spicuim: De ziua ta (poezie), Micu (schiţă literară), Vrajă şi plâns (poezie), Umbrele morţii (schiţă), Tăcere matinală (poezie), Cugetările unui singuratic (nr. 1), Închinare (poezie), Drumul spre lumină (schiţă), Prietenilor mei (poezie), Micu (schiţă, urmare şi sfârşit), Şcolile

secundare din judeţul nostru (eseu), De vorbă cu cei care vor să colaboreze (articol) etc (nr. 3).
În numărul 3, din 31 mai 1931, găsim anunţul: „În numărul viitor al acestei reviste, vom începe publicarea nuvelei „Goliciunea vieţii”, lucrare inedită, conţinând pasagii tragice din viaţa săracă cu nimicurile, bucuriile şi deşertăciunile ei, cu iluziile fericirilor scurte şi veşnicia aparentă a grozăviilor în care ne zbatem noi, cei de azi, scriere a d-lui George H. Dăscălescu.”
Marelui istoric N. Iorga, prim-ministru al României în 1931, i se dedică următoarele versuri:
„Cu fruntea-nseninată de-a gândului mândrie,
Din lumea-mi fără lume... uitat şi singuratic,
M-abat azi rătăcirea din drumul meu sălbatic,
Şi-nchin aceste rânduri... o scump părinte Ţie!

Cu tei, stejar şi frasin acopăr a Ta frunte,
Cu ram de salcie plânsă îţi încadrez portretul...
Cum d-obicei cărarea ş-o presoară poetul,
Cum meriţi înalt geniu, cu plete lungi, cărunte.

Facla-ndreptătoare izbânzilor române,
Părinte al ştiinţei, iubit de omenire,
Întoarce-ţi blânda faţă arunc-a Ta privire,
Spre cei din Întuneric, spre fiii Tăi stăpâne...

Căci pas cu pas o cale de-avânturi vei răzbate,
Şi gând unit cu gânduri rodi-va visul ţării,
Din malurile Tisei şi pân-la malul mării,
Cu glasul Tău cultura va făuri cetate”
Dintre cugetările publicate: „Stema e de aur, dar trupul tot lut rămâne; Gândindu-te la viitor, înseamnă să uiţi trecutul; Cerul luminează pământul, dar pământul întunecă cerul; Dacă există infern, atunci paradisul e pe pământ; Sinceritatea e adevărul şi adevărul o poveste”. (Lissar)
Numărul 3 al acestei publicaţii se păstrează la Biblioteca Municipală Dorohoi, Fondul „C. N. Iancu”, cotă 96685.
În perioada scurtă de apariţie cu acest titlu, revista a contribuit la activizarea vieţii culturale în oraşul Dorohoi. („Periodice dorohoiene”, de Gheorghe AMARANDEI)


Comentariile cititorilor
Autor:
Comentariu
Intruduceti in casuta text codul de securitate din poza de mai jos:
 
Cristina ŞOPTELEA, o maestră a versului      [Poezie]
de Cristina Şoptelea
Crocodilul de Botoşani şi Paştele 2006      [Poezie satirică]
de Ionel Bejenaru
Marea antologie a glumei evreieşti      [Anecdote]
de Teşu Solomovici
Sonete      [Poezii şugubeţe]
de Constantin Puiu
Cu nea Floricel      [Proză]
de Viorel Buliga
Atac la persoană      [Proză]
de Cezar Vasilescu
Grupaj de poezie      [Poezie]
de Doru Petrariu
Domn’ Petrică      [Schiţe]
de Ioan Rotundu
Ameninţarea unui cenaclu cu identitate în alb      [Cronică]
de Necompletat
Fără titlu      [Proză]
de Elena Florica Şuster
Alexandru Hrib      [Scrieri documentare]
de Necompletat
Tunica      [Poezii şugubeţe]
de Viorel Buliga
Inscripţie      [Poezie]
de Anamaria Aura Bejenaru
Păcatele trecute şi mărturisite le iartă pe cele viitoare      [Fabulă]
de Costel Pricopie
Grupaj de poezie      [Poezie]
de Ştefan Roşu
Un an de suferinţă la Botoşani      [Scrieri documentare]
de Nicolae Iosub
Memorii      [Proză]
de Demostene Botez
Eseu cu… norocul vieţii      [Eseu]
de Cezar Vasilescu
Aud frunzele toamnei      [Poezie]
de Anamaria Aura Bejenaru
„Glasul singurătăţii”      [Scrieri documentare]
de Gheorghe Amarandei